Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2018

(12/10/2018 14:21)

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

16/4/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

2

15/5/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

3

15/6/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

4

16/7/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

5

15/8/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

6

17/9/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

7

15/10/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

8

15/11/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

9

17/12/2018

TAND tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Nam

Lê Lan Hương

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 16
cdscv