Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2019

(20/01/2019 15:57)

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm tiếp công dân

1

15/01/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

2

15/02/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

3

15/3/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

4

15/4/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

5

15/5/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

6

17/6/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

7

15/7/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

8

15/8/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

9

16/9/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

10

15/10/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

11

15/11/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

12

16/12/2019

TAND tỉnh Điện Biên

Buổi sáng: Từ 7h - 11h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 7
cdscv