Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020

(13/01/2020 16:49)

Sáng ngày 10/01/2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; đ/c Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan trong khối nội chính, đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh và một số ban ngành có liên quan; cùng toàn thể công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND cấp huyện trong tỉnh.

image

Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TAND tối cao trao cờ thi đua TAND cho Tập thể Lãnh đạo TAND tỉnh Điện Biên

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh Điện Biên, đồng chí Phó Chánh án Sùng A Xà, trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019. Theo báo cáo, trong năm công tác 2019, Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã cố gắng, nỗ lực với tinh thần cao trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các mặt công tác. Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã thụ lý 2.448 vụ, việc, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 61 vụ, việc (trong đó: Hình sự 974 vụ; Dân sự 319 vụ việc; Hôn nhân và gia đình 1.115 vụ việc; Hành chính 34 vụ, KDTM 06 vụ, Lao động 0 vụ); đã giải quyết 2.394 vụ, việc bằng 97,79% (trong đó: Hình sự 971 vụ, Dân sự 281 vụ việc, Hôn nhân và gia đình 1.106 vụ việc, Hành chính 31 vụ, KDTM 05 vụ); còn lại 54 vụ, việc đang trong thời hạn luật định; Thụ lý 301 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, đã giải quyết 301 hồ sơ đạt 100%. Nhiều đơn vị toà án cấp huyện giải quyết, xét xử đạt tỷ lệ 100% như Tòa án nhân dân Điện Biên Đông, Mường Lay, Tủa Chùa, Nậm Pồ. Bên cạnh việc hoàn thành công tác xét xử, trong năm công tác 2019, các mặt công tác khác của Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã cơ bản được triển khai thực hiện và đạt những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng đội ngũ công chức, thẩm phán, thư ký ngày càng được nâng lên cả về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các vụ án. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. TAND hai cấp tỉnh Điện Biên cũng đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, chính quyền địa phương để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.

image

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được và thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, căn cứ Nghị quyết của Quốc Hội; Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về nhiệm vụ công tác năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đoàn kết, nỗ lực quyết tâm tập trung chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa trong Chương trình trọng tâm công tác Tòa án nhân dân hai cấp năm 2020. Cũng tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh Điện Biên đã trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao thuộc thẩm quyền của Chánh án TAND tối cao cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ gồm: 02 cờ thi đua Tòa án nhân dân; 02 chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân và nhiều bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho các tập thể và các nhân đạt thành tích. Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề xuyên suốt năm 2020 là “trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; “Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đạt và vượt chỉ tiêu thi đua; Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Tòa án nhân dân.

image

Đồng chí Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án nhân sân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã biểu dương thành tích đạt được của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên trong năm 2019 và đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong công tác, vì vậy, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên phải luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là Thẩm phán, chủ động phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ công chức Tòa án phải luôn nêu cao tinh thần "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

image

Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TAND tối cao trao cờ thi đua TAND cho Tập thể lãnh đạo TAND huyện Điện Biên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án nhân sân tối cao đã biểu dương thành tích đạt được của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên trong năm 2019 và nhất trí với 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2020 Lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Điện Biên cần làm tốt: Lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 96/2019/QH13. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Căn cứ vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân hai cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị, đảm bảo gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân hai cấp. Trong năm 2020 mỗi đơn vị phải đăng ký ít nhất một giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác, khắc phục hạn chế thiếu sót của năm trước hoặc giải quyết những vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình.Tòa án nhân dân hai cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc; nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án tham nhũng; đảm bảo các vụ việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, không tạm đình việc giải quyết vụ, việc nếu không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Mỗi Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp chủ tọa xét xử 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, có hiệu quả, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án. Phấn đấu tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn chỉ tiêu cho phép của Quốc Hội. Không có án xử oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm. Chú trọng và nâng cao công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, tăng cường đối thoại trong giải quyết vụ án hành chính. Khắc phục tình trạng các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật.

image

Các đơn vị trực thuộc TAND tỉnh Điện Biên và TAND cấp huyện ký giao ước thi đua năm 2020

Đồng chí Lương Ngọc Trâm nhấn mạnh, các Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên cần tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy và đội ngũ cán bộ. Cần chủ động xây dựng nhu cầu biên chế của địa phương; chú trọng công tác đánh giá cán bộ để lựa chọn cán bộ có đủ trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt, có quan điểm đổi mới và quan điểm quần chúng, hết lòng phụng sự công lý, phục vụ nhân dân để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của các Tòa án. Làm tốt việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống; nâng cao lòng tự hào vinh dự; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao vị thế của Tòa án nhân dân trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, từ đó khắc phục khó khăn, triển khai thành công các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; đồng thời, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên; lập thành tích chào mừng đại hội đảng các các và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND.

image

Đồng chí Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh phát biểu Bế mạc Hội nghị

Trong phát lời phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo  và toàn thể công chức, viên chức TAND hai cấp của tỉnh Điện Biên, Chánh án Phạm Văn Nam trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Ngọc Trâm – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Phạm Văn Nam mong rằng, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan. Đồng chí Chánh án TAND tỉnh Điện Biên hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục cố gắng nỗ lực, trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức của người cán bộ Tòa án, ra sức phấn đấu, quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Khánh Hòa – TAND tỉnh Điện Biên

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

Đồng chí Sùng A Xà trao bằng khen của Chánh án TANDTC cho các tập thể

image

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2020

image

Đồng chí Lương Tiến Phương trao bằng khen của Chánh án TANTC cho cá nhân

image

Đồng chí Giàng A Bách – Chánh án TAND huyện Mường Nhé phát biểu thảo luận

image

Đồng chí Phạm Văn Nam trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND

image

Đồng chí Quàng Văn Liêm nhận Huân chương lao động hạng ba


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 15
cdscv