Skip to main content

Hội nghị điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên

(09/03/2020 09:36)

Sáng ngày 28/2/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân hai cấp giai đoạn 2015 - 2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh; lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên và hơn 70 công chức Tòa án nhân dân hai cấp tham dự.

image

Đồng chí Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng các đơn vị và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả sát hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Nội dung phong trào thi đua bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng năm và theo chuyên đề để xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp. Mặc dù điều kiện công tác còn khó khăn về nhiều mặt nhưng Tòa án nhân dân hai cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực giải quyết được 11.841 vụ, việc trong tổng số 11.895 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 99,5%. Chất lượng giải quyết xét xử các loại án đảm bảo đúng pháp luật; 100% các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành; tổ chức bộ máy các Tòa án tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét xử; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và đạo đức phẩm chất phù hợp với tiến trình thực hiện cải cách tư pháp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát kinh tế - xã hội của tỉnh.

image

Đồng chí Sùng A Xà, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh Điện Biên trình bày báo cáo kết quả thi đua giai đoạn 2015-2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số đơn vị chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu; nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua còn hạn chế; công tác báo cáo, thống kê đề nghị khen thưởng của các đơn vị còn chậm về thời gian...

image

Đồng chí Lương Tiến Phương, Phó Chánh án TAND tỉnh Điện Biên phát động phòng trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại hội nghị, Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên. Đồng chí nhận mạnh, kết quả phong trào thi đua yêu nước mà Tòa án nhân dân hai cấp đạt được trong 05 năm đã góp phần phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các mặt để nhân rộng điển hình, có hình thức khen thưởng phù hợp nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua. Tại Hội nghị đồng chí Chánh án TAND tỉnh đã biểu dương thành tích của các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, đó là Tập thể TAND huyện Điện Biên, Tập thể Văn phòng TAND tỉnh, Tập thể Phòng TCCB, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; các cá nhân là đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương – Chánh án TAND huyện Tuần Giáo và đồng chí Hoàng Văn Phong – Phó Chánh án TAND huyện Mường Nhé.

Đồng chí Chánh án TAND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, từng đơn vị, cá nhân cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, phán quyết nghiêm minh, đúng pháp luật; chú trọng việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; Công tác công bố bản án trên Công thông tin điện tử Tòa án; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tòa án, nhất là đội ngũ thẩm phán có phẩm chất, đạo đức tốt; nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ thẩm phán; xây dựng các điển hình tiến tiến; đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và của ngành Tòa án./.

Khánh Hòa – Văn phòng TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 30
cdscv