Skip to main content

TAND tỉnh Điện Biên xét xử vụ án Sùng A Sính và đồng phạm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

(19/03/2020 08:42)

Trong các ngày 16, 17, 18 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm vụ án Sùng A Sính và đồng phạm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

image

Trong các ngày 16, 17, 18 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm vụ án Sùng A Sính và đồng phạm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo cáo trạng số: 01/CT-VKS-P1 ngày 09/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nhằm lật đổ chính quyền nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, Sùng A Sính, Lầu A Lềnh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Hoàng Văn Páo, Giàng A Sinh, Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Hoàng Văn Chơ đã có các hoạt động xây dựng lại tổ chức lập nhà nước Mông tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Với mục đích cướp đất, cướp chính quyền tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thay thế chính quyền huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bằng một chính quyền riêng của người Mông, do người Mông làm chủ, có bộ máy tổ chức, cương lĩnh riêng, có chữ viết, con dấu, cờ, đồng tiền, lực lượng công an, quân đội riêng của người Mông. Các bị cáo Thào A Khu, Phàng A Minh, Phàng A Lành tuy không hứa hẹn trước nhưng khi biết rõ các đối tượng Hờ A Tàng, Vàng A Chủa đang lẩn trốn sự truy nã của lực lượng chức năng về hành vi tham gia tổ chức thành lập nhà nước Mông đã không thông báo cho lực lượng chức năng mà còn cung cấp lương thực, thực phẩm cho Hờ A Tàng, Vàng A Chủa, thông báo tình hình Công an vây bắt Tàng, Chủa để các đối tượng này tiếp tục bỏ trốn. Riêng bị cáo Lầu A Lềnh trước đó vào năm 2011 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, truy nã về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

image

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi của phạm tội. Hội đồng xét xử sơ thẩm thấy rằng tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo Sùng A Sính, Lầu A Lềnh, Hoàng Văn Páo, Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Giàng Bia Pó, Hoàng Văn Chơ xâm phạm đến chế độ chính trị của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp quy định.

image

Bị cáo Sùng A Sính người cầm đầu, chủ mưu khai báo tại phiên tòa sơ thẩm

Trong vụ án này Sùng A Sính, Lầu A Lềnh, Hoàng Văn Páo, Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Hoàng Văn Chơ cùng cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo Sùng A Sính, Lầu A Lềnh là người khởi xướng việc tổ chức lập nhà nước Mông và trực tiếp soạn thảo Điều lệ, Cương lĩnh, đường lối mô hình tổ chức, đúc sao hàm; Hoàng Văn Páo chịu trách nhiệm tìm người biết chữ Mông ở Cộng hòa liên bang Myanmar về dạy chữ; góp tiền 400 triệu đồng để phục vụ lập nhà nước Mông. Các bị cáo Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình,Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Hoàng Văn Chơ cùng tham gia họp nhiều lần tại các địa điểm khác nhau, có nhiều người tham gia họp. Tại các cuộc họp các bị cáo đã bàn bạc thành lập nhà nước Mông, phân công người đưa đón, đi lấy chữ, lấy tiền, mua võng để phục vụ thành lập nhà nước Mông, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.

Hội đồng xét xử sơ thẩm căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo, vai trò của mỗi bị cáo trong vụ án, HĐXX quyết định:

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Sùng A Sính, Hoàng Văn Páo, Sùng A Dơ, Giàng A Và, Sùng A Sình, Giàng A Dia, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Hoàng Văn Chơ phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bị cáo Lầu A Lềnh phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Các bị cáo Thào A Khu, Phàng A Minh, Phàng A Lanh phạm tội “Che giấu tội phạm”.

- Về Hình phạt:

(1). Áp dụng khoản 1 Điều 109; điểm s khoanr1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 39; Điều 58 của BLHS, xử phạt bị cáo Sùng A Sính tù Chung thân về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Phạt quản chế 05 năm từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

(2). Áp dụng khoản 1 Điều 109; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 39; Điều 58 của BLHS, xử phạt bị cáo Lầu A Lềnh tù Chung thân về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và áp dụng điểm c khoản 1 Điều 88 của BLHS xử phạt bị cáo Lầu A Lềnh 07 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tổng hợp hình phạt là tù Chung thân. Phạt quản chế 05 năm từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

(3). Áp dụng khoản 1 Điều 109; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của BLHS, xử phạt bị cáo Hoàng Văn Páo 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phạt quản chế 05 năm từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

(4). Áp dụng khoản 2 Điều 109 điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của BLHS,

- Xử phạt bị cáo Sùng A Dơ 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

- Xử phạt bị cáo Giàng A Và 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

- Xử phạt bị cáo Sùng A Sình 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

- Xử phạt bị cáo Giàng A Dia 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

- Xử phạt bị cáo Giàng A Sinh 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

- Xử phạt bị cáo Hờ A Hù 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

- Xử phạt bị cáo Chang A Súa 08 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Chơ 08 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Áp dụng Điều 122 của BLHS phạt quản chế 02 năm đối với các bị cáo Sùng A Sình, Giàng A Sinh, Hờ A Hù, Chang A Súa, Sùng A Dơ, Giàng A Và, Giàng A Dia, Hoàng Văn Chơ tính từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

(5). Áp dụng khoản 1 Điều 389; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 của BLHS,

- Xử phạt bị cáo Thào A Khu 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

- Xử phạt bị cáo Phàng A Minh 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

- Xử phạt bị cáo Phàng A Lanh 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

image

Bị cáo SùngA Sính sau khi tuyên án

Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số. Lợi dụng đời sống khó khăn, trình độ, nhận thức của người dân hạn chế, nhiều đối tượng xúi giục, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hình phạt nghiêm khắc giành cho các bị cáo cũng là cảnh tỉnh cho những đối tượng đã, đang có ý định kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung./.

Khánh Hòa – VP TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 33
cdscv