Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

4.438

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.956

Hình sự

377

Dân sự

1.541

Hôn nhân và gia đình

7

Kinh doanh thương mại

14

Hành chính

0

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

543

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv