Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Image
Phạm Văn Nam
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái BìnhPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Image
Quàng Văn Liêm
Năm sinh: 1959
Quê quán: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện BiênPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Image
Sùng A Xà
Năm sinh: 1960
Quê quán: Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biêncdscv