Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ

Image
Phan Văn Khanh
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Điện Biên

Image
Nguyễn Văn Duy
Năm sinh: 1973
Quê quán: xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng

Image
Phan Ích Rồng
Năm sinh: 1964
Quê quán: xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải PhòngChánh án Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông

Image
Lê Hồng Quang
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

Image
Quàng Văn Xôm
Năm sinh: 1968
Quê quán: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện BiênChánh án Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo

Image
Nguyễn Việt Hương
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải DươngChánh án Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

Image
Nguyễn Mạnh Huấn
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải DươngChánh án Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa

Image
Trương Anh Tuấn
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Hội viên, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà NộiChánh án Tòa án nhân dân thị xã Mường Lay

Image
Thân Văn Hàm
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Mường Nhé

Image
Giàng A Bách
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biêncdscv