Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1781 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: NĐ: 10 hộ dân sống tại bản Phủ, Quày Cang Tuần Giáo . BĐ: Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa" TAND H. Mường Ảng 24/07/2020 07:52
2 NĐ: 10 hộ dân sống tại bản Phủ, Quày Cang Tuần Giáo . BĐ: Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa TAND H. Mường Ảng 24/07/2020 07:48
3 BC: Lò Văn Yêm. Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Mường Ảng 23/07/2020 07:46
4 Bc: Lò Văn Sơn. Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Mường Ảng 23/07/2020 07:44
5 NĐ: Quàng Thị Xuyên, BĐ: Quàng Văn Dương - Ly hôn, tranh chấp về nuôi con TAND H. Điện Biên 20/07/2020 10:09
6 BC: Vì Văn Hoa, BC: Quàng Văn Quyết - Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Điện Biên 17/07/2020 10:09
7 BC: Định Văn Luận- Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Điện Biên 17/07/2020 10:09
cdscv