Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 2107 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Lò Thị Vui, BĐ: Quàng Văn Thiệu - Hôn nhân & gia đinh TAND H. Tuần Giáo 30/09/2020 13:30
2 BC: Lục Phúc Hiệp - Cướp tài sản TAND H. Điện Biên 30/09/2020 10:22
3 BC: Lường Văn Lan - Cướp tài sản TAND H. Điện Biên 30/09/2020 10:22
4 NĐ: Quàng Thị Tâm, BĐ: Quàng Văn Trung - Ly hôn, tranh chấp về nuôi con TAND H. Điện Biên 30/09/2020 10:22
5 NĐ: Lường Thị Thảo, BĐ: Thẳm Văn Hùng - Ly hôn, tranh chấp về nuôi con TAND H. Điện Biên 30/09/2020 10:22
6 BC: Vũ Văn Tuyền - Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Điện Biên 30/09/2020 10:22
7 BC: Giàng Sái Chu - Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Điện Biên 30/09/2020 10:22
cdscv