Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1476 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Đinh Thị Hòa, BĐ: Nguyễn Văn Hiếu. Tranh chấp về quyền sử dụng đất TAND H. Mường Ảng 08/04/2020 14:42
2 NĐ: Lường Thị Mai, BĐ: Lò Văn Lả. Tranh chấp hôn nhân gia đình TAND H. Mường Ảng 07/04/2020 14:39
3 BC: Lường Văn Quí. Trộm cắp tài sản TAND H. Mường Ảng 03/04/2020 09:12
4 NĐ: Lường Thị Hòa, BĐ: Lò Văn Quý - Hôn nhân & gia đình TAND H. Tuần Giáo 31/03/2020 13:30
5 NĐ: Lò Thị Thím, BĐ: Lò Văn Chanh - Hôn nhân& gia đình TAND H. Tuần Giáo 31/03/2020 07:30
6 NĐ: Ông Lò Văn CamBĐ: UBND xã Mường Báng“Tranh chấp quyền sử dụng đất” TAND Tỉnh Điện biên 30/03/2020 08:00
7 BC: Lò Văn Kiên, Lò Văn Thảo, Lò Văn Tương - Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có TAND H. Tuần Giáo 27/03/2020 09:30
cdscv