Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1416 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 BC: Sùng A Minh. Giao cấu với người chưa đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi TAND H. Mường Chà 28/02/2020 16:22
2 NĐ: Ông Hoàng Văn CamBĐ: Ông Hoàng Văn Chẹ, bà Ngô Thị Mỵ“Tranh chấp quyền sử dụng đất” TAND Tỉnh Điện biên 28/02/2020 08:00
3 BC: Mào Văn An. Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Mường Chà 27/02/2020 16:19
4 BC: Lò Văn Pấng.Mua bán trái phép chất ma túy TAND H. Mường Chà 27/02/2020 16:18
5 BC: Lò Thị Nơi, Lò Văn Hom. Mua bán, tàng trữ trãi phép chất ma túy TAND H. Mường Chà 27/02/2020 16:17
6 BC: Lò Seo Siến. Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND H. Mường Chà 27/02/2020 15:02
7 BC: Hờ Thị Mo TAND H. Điện Biên 26/02/2020 16:18
cdscv