Skip to main content
Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý số 5

Địa chỉ:Trung tâm huyện Mường Nhé, huyện Mường nhé, tỉnh Điện Biên

Điện thoại:0215. 3740 598
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
  • 0215. 3865 376
  • Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
  • 0215.3842 556
  • Tổ 28, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
  • 0215.3827 080 - 0215.3827 961 - 0215.3826 480
cdscv